Simple Shop

  • Status Čakam na stranko
  • Percent Complete
    10%
  • Task Type Prošnja (razvoj)
  • Category SShop
  • Assigned To
    Simple Shop DD
  • Operating System Windows 7
  • Severity Critical
  • Priority Very Low
  • Reported Version 3.6.9.799
  • Due in Version Undecided
  • Due Date Undecided
  • Votes
  • Private
Attached to Project: Simple Shop
Opened by Jože Kržišnik - 15.02.2016

FS#71 - A4 izpisi _ izpis PE v internih dokumentih

V internih dokumentih npr. (Informativni izračun, Blagajniški dnevnik...) potrebujem,
da se v glavi dokumenta poleg izpisa podjetja izpisuje tudi PE - poslovna enota...

Enako je verjetno smiselno še za kakšen drugi dokument, prosim preverite.

Admin
Simple Shop DD commented on 04.11.2016 10:42

Kako točno bi to potekalo? Oz. zakaj ne bi imeli za vsako PE vneseno svojo stranko: saj ima vsaka PE svoj naslov, svojo matično, svoj kontaktni telefon...

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing